Kiến thức nội thất không gian bếp


“Sự nhiệt tình quan trọng hơn mọi tiện ích khác. Nó sẽ tìm được giải pháp khi dường như giải pháp không hề có, và nó sẽ đạt được thành công ở nơi mà người ta nghĩ không thể thành công.”

“Enthusiasm is more important than any other commodity. It will find solutions when none are apparent, and it will achieve success where none is thought possible.”

— Khuyết danh —

Hiện đại với tủ bếp chữ I

Tiện ích với tủ bếp chữ L

Thêm không gian sử dụng với bếp chữ U

Đôi nét về bếp chữ G

Điểm nhấn với tủ bếp có Bàn đảo

Tiện nghi & hiện đại với tủ bếp có quầy Bar