THÔNG TIN CĂN HỘ MẪU


“Đừng bao giờ sợ thất bại. Cha của tôi thâm chí còn luôn khuyến khích… thất bại, bởi theo ông, chỉ khi trải qua cảm giác thất bại, chúng tôi mới có thể trưởng thành hơn được.”

— Sara Blakely- Nhà sáng lập Spanx —

Thông tin căn hộ Phoenix (DIC)

Thông tin căn hộ Melody (Hưng Thịnh)